Διαχείριση Ποιότητας

tuv austria hellas artimaΗ Artima A.E. εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 και είναι πιστοποιημένη  για αυτό. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουμε στηρίζεται στην επιλογή αξιόπιστων προμηθευτών, στους συνεχείς ελέγχους και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Κύριο μέλημά μας είναι η παροχή ασφαλών τροφίμων που να ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες του σύγχρονου καταναλωτή. Τα προϊόντα μας πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και δείγματα στέλνονται σε πιστοποιημένα ιδιωτικά εργαστήρια, όπου ελέγχονται από το τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Αποθηκεύονται και διακινούνται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με σύστημα συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας συντήρησης των ψυκτικών μας θαλάμων, για τη διατήρηση της αλυσίδας ψύξης σε όλα της τα στάδια.CERT_AKRITIDIS-PAPADOPOULOS GR

Μανούρι Π.Ο.Π.
Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π.
Τυρί-Φέτα Π.Ο.Π. πιστοποίηση Agrocert
Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. πιστοποίηση Acrocert