06-1-044

ΣΑΛΑΜΙ BRE SAOLA CORTE ANTICA EZ BAK

ΣΑΛΑΜΙ BRE SAOLA CORTE ANTICA EZ  

06-1-041

ΣΑΛΑΜΙ ΜΙΛΑΝΟ CORTE ANTICA ΕΖ ΒΑΚ

ΣΑΛΑΜΙ ΜΙΛΑΝΟ CORTE ANTICA ΕΖ  

06-1-046

ΣΑΛΑΜΙ SOPPRESSATA CALABRA PICC. CORTE ANTICA ΕΖ ΒΑΚ

ΣΑΛΑΜΙ SOPPRESSATA CALABRA PICC. CORTE ANTICA ΕΖ  

06-1-047

ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΜΠΟΥΤΙ PARMA 16M CORTE ANTICA ΕΖ ΒΑΚ

ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΜΠΟΥΤΙ PARMA 16M CORTE ANTICA ΕΖ  

04-1-095

ΠΡΟΣΟΥΤΟ STAGGIONATO CRUDO ΜΠΟΥΤΙ 6 KG ΕΖ ΒΑΚ

ΠΡΟΣΟΥΤΟ STAGGIONATO CRUDO ΜΠΟΥΤΙ 6 KG ΕΖ  

04-1-097

ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500 G ΣΒ ΣΣΚ

ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 500 G ΣΒ  

04-1-158

ΠΡΟΣΟΥΤΟ GRUDO ΦΕΤΕΣ 80ΓΡ

ΠΡΟΣΟΥΤΟ GRUDO ΦΕΤΕΣ  

06-1-043

ΣΑΛΑΜΙ SPECK 16M CORTE ANTICA EZ BAK

ΣΑΛΑΜΙ SPECK 16M CORTE ANTICA EZ  

03-1-065

ΣΑΛΑΜΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

ΣΑΛΑΜΙ  

06-1-030

ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΠΕΡΙ(9209)

ΣΑΛΑΜΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ  

06-1-029

ΣΑΛΑΜΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΙΠΕΡΙ (1525)

ΣΑΛΑΜΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΙΠΕΡΙ  

06-1-028

ΣΑΛΑΜΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΡΙΟΥ (1581)

ΣΑΛΑΜΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΥΡΙΟΥ  

06-1-031

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΚΕΤΟ (1755)

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΚΕΤΟ  

06-1-027

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΠΕΡΟΝΙ (1758)

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΠΕΡΟΝΙ  

06-1-026

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙ Ε.Ζ.(1757)

ΣΑΛΑΜΙ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙ