012-1-016

ΚΑΡΟΤΟ ΚΥΒΟΣ ΧΥΜΑ 10x10mm ΠΟΛΩΝΙΑΣ 10KG

ΚΑΡΟΤΟ ΚΥΒΟΣ ΧΥΜΑ 10x10mm ΠΟΛΩΝΙΑΣ  

012-1-030

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Χ6 KG

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1Χ6  

012-1-015

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΕΡΒΙΑΣ ΧΥΜΑ 1x12KG

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΕΡΒΙΑΣ ΧΥΜΑ  

012-1-012

ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ FYROM ΧΥΜΑ 5Χ2.5KG

ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ FYROM ΧΥΜΑ  

012-1-004

ΣΟΔΕΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

012-1-006

ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑ  

012-1-005

ΣΟΔΕΙΑ ΑΡΑΚΑΣ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΑΡΑΚΑΣ  

012-1-007

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΠΛΑΤΥ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΠΛΑΤΥ  

012-1-008

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  

012-1-009

ΣΟΔΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450ΓΡ

ΣΟΔΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  

012-1-011

ΣΟΔΕΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ  

012-1-021

ΣΟΔΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1KG

ΣΟΔΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ  

012-1-010

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΧΑΝΔΡΑ 450ΓΡ

ΣΟΔΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙ ΧΑΝΔΡΑ