012-1-027

ΒΥΣΣΙΝΟ ΚΑΤΕΨ/ΝΟ ΧΥΜΑ

ΒΥΣΣΙΝΟ ΚΑΤΕΨ/ΝΟ  

012-1-024

ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΝΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΧΥΜΑ

ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΝΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ  

012-1-013

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5 ΕΙΔΩΝ ΧΥΜΑ Ε.Ζ.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5 ΕΙΔΩΝ ΧΥΜΑ  

012-1-020

ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ 1x12KG

ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ  

012-1-025

ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ 1x11KG

ΦΑΣΟΛΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ  

012-1-019

ΦΑΣΟΛΙ ΠΛΑΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ Ε.Ζ.

ΦΑΣΟΛΙ ΠΛΑΤΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΥΜΑ  

012-1-022

ΑΡΑΚΑΣ ΧΥΜΑ 1x12KG

ΑΡΑΚΑΣ ΧΥΜΑ  

012-1-014

ΑΡΑΚΑΣ ΧΥΜΑ 1x10KG

ΑΡΑΚΑΣ ΧΥΜΑ 1x10KG  

012-1-018

ΜΠΑΜΙΑ 3-6 ΧΥΜΑ 1x10KG

ΜΠΑΜΙΑ 3-6 ΧΥΜΑ  

012-1-032

ΜΠΑΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 6-9 ΧΥΜΑ 1x10KG

ΜΠΑΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 6-9 ΧΥΜΑ  

012-1-017

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΠΕΡΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΥΜΑ 1x11KG

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΠΕΡΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΥΜΑ  

012-1-026

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΥΒΟΥΣ 6Χ6 ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΧΥΜΑ 1x10KG

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΥΒΟΥΣ 6Χ6 ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΧΥΜΑ  

012-1-028

ΚΑΡΟΤΟ BABY ΒΕΛΓΙΟΥ 10KG

ΚΑΡΟΤΟ BABY ΒΕΛΓΙΟΥ  

012-1-029

ΚΑΡΟΤΟ ΦΕΤΑ 1Χ10 KG

ΚΑΡΟΤΟ ΦΕΤΑ 1Χ10